Een brug verbindt gebitselementen over een ontbrekende tand of kies heen, of over meerdere ontbrekende tanden of kiezen en wordt vastgezet op ‘pijlers’. Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op de pijlers passen en één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Behandeling

Onze specialist porseleintechnicus John maakt lichtfoto’s om zo de stand en de kleur van de ontbrekende tand of kies te bepalen en er wordt in samenwerking met uw tandarts een afdruk gemaakt. Deze afdruk wordt gebruikt om een gipsmodel te maken waarop de brug zal worden gemaakt. Met een wasplaatje zal de tandarts bepalen hoe de tanden en kiezen van uw beide kaken op elkaar passen, dit wordt beetregistratie genoemd. Ook zal de kleur samen met u bepaald worden. Omdat de brug niet dezelfde dag kan worden gemaakt zal de tandarts zorgen voor een noodvoorziening. Wanneer de brug klaar is wordt deze door uw tandarts met gebruik van cement vastgezet.

Kosten

De kosten voor het vervaardigen van een brug worden op maat begroot in samenwerking met uw tandarts omdat iedere patiënt een uniek gebit en eigen wensen heeft.

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u ons receptieteam bellen op 010-3118040.

Voor elke behandeling stellen wij vooraf een begroting op maat op . Contacteer uw zorgverzekeraar voor eventuele vergoedingen. Deze zijn per verzekering verschillend.