Klanttevredenheid

Alle medewerkers van Tandzorglab doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen en te behandelen. Regelmatig meten wij de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u uw ervaringen met onze praktijk en medewerkers met ons deelt. Toch is het mogelijk dat niet alles naar wens verloopt. Ook dan staan wij voor u klaar.

Klacht
1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
U kunt het beste uw klacht direct bespreken met de medewerker van Tandzorglab die u heeft behandeld. Wij kunnen hiervoor eventueel een gesprek inplannen in onze consultkamer.
2. De receptie informeren
Wilt u zich niet direct tot de betreffende medewerker wenden, dan kunt u zich met het feedbackformulier of een persoonlijke brief richten tot de receptie van Tandzorglab. De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht met de betreffende medewerker en neemt binnen een week contact met u op om een verder overleg te plannen.
3. Uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie
Mochten de bij 1 en 2 genoemde inspanningen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.